top of page
creative kids eng-cym.jpg

Hi everyone.

I have seen a growing number of links on Face Book to creative activities and sites aimed at engaging children as we enter these strange days of isolating and closures. I have set up a Face Book page to gather all these great ideas into one place. ‘Creative Kids at Home’ is a page for you to - share your ideas and links to sites and activities to creatively engage children during these coming months.

JOIN – SHARE – POST

https://www.facebook.com/creativekidsathome/

Face Book search: Creative Kids At Home

YMUNO - RHANNWCH – POSTIWCH

Helo pawb.

Rwyf wedi gweld nifer cynyddol o ddolenni ar lyfr wyneb i weithgareddau creadigol a safleoedd sydd â'r nod o gynnwys plant wrth i ni fynd i mewn i'r dyddiau rhyfedd hyn o ynysu a chau. Rwyf wedi sefydlu Tudalen ' face book ' i gasglu'r holl syniadau gwych hyn mewn un lle. Mae 'Plant Creadigol Gartref ' yn dudalen i chi-Rhannwch eich syniadau a'ch cysylltiadau â safleoedd a gweithgareddau i ennyn diddordeb plant yn greadigol yn ystod y misoedd nesaf hyn.

Os gwelwch yn dda ymuno – yna rhannwch – yna POSTIWCH eich dolenni neu rhannwch eich syniadau creadigol eich hun.

IMG_4409.png

 

We at Hushland Creative would like to share a very popular activity for both home and schools.

Click and play...

bottom of page